Quang Anh 'đốt cháy' sân khấu với 'Chiếc khăn Piêu'

Thảo luận trong 'Showbiz Việt' bắt đầu bởi Mr Happy, 28 Tháng bảy 2013.

 1. Mr Happy Administrator

  Làm thành viên từ:
  16 Tháng bảy 2013
  Số bài viết:
  20,848
  Đã được thích:
  0
  'Chi?n binh' ??i H? Hoài Anh trình di?n xu?t s?c trong ?êm liveshow m? màn 'Gi?ng hát Vi?t nhí', t?i 27/7.
  >> Thí sinh The Voice Kids hát nh? ca s? chuyên nghi?p>> Hi?n Th?c b?t khóc vì màn trình di?n c?a h?c trò


  [IMG]


  Sau g?n 2 tháng phát sóng, cu?c thi 'Gi?ng hát Vi?t nhí' b??c vào vòng Liveshow v?i ?êm thi ??u tiên ?ánh d?u cu?c tranh tài c?a 9 thí sinh ??n t? 3 ??i ch?i. Các tài n?ng nhí ?ã có nh?ng màn trình di?n ??y ?n t??ng, ?? l?i nhi?u c?m xúc cho khán gi?. Nguy?n Quang Anh c?a ??i L?u H??ng Giang - H? Hoài Anh ch?ng minh giám kh?o ?ôi ?ã sáng su?t khi gi? l?i mình. C?u bé th? hi?n ca khúc n?i ti?ng 'Chi?c kh?n Piêu' c?a nh?c s? Doãn Nho m?t cách xu?t s?c, gây b?t ng? l?n cho khán gi?. Quang Anh hóa thân thành chú bé ng??i dân t?c, khoe gi?ng hát trong tr?o, cao vút và v? h?n nhiên, t? tin trên sân kh?u. Ph?n trình di?n ??y n?i l?c c?a thí sinh nhí ???c khán gi? v? tay n?ng nhi?t.


  [IMG]


  Sân kh?u ?êm liveshow thi?t k? r?t ?n t??ng, phù h?p v?i t?ng ti?t m?c, t?o hi?u ?ng t?t cho ph?n trình di?n c?a các thí sinh. Ti?ng hát c?a Quang Anh khi?n hu?n luy?n viên Hi?n Th?c ph?i th?t lên 'Ch? m?t câu thôi: Tuy?t v?i ông m?t tr?i! Cô Hi?n Th?c bi?t m?y b?a nay ngoài B?c ?ang m?a, ?nh h??ng áp th?p nhi?t ??i m?a gió r?t nhi?u nh?ng Hi?n Th?c ngh? r?ng không ch? riêng khán gi? ? ?ây mà c? nh?ng khán gi? ngoài B?c s? th?y m?t ông m?t tr?i m?c lên. Cô Hi?n Th?c mong r?ng ngày mai s? là m?t ngày t??i sáng cho mi?n quê Thanh Hóa c?a con'. (xem video).


  [IMG]


  Sau nh?ng phút 'phiêu' h?t mình, Quang Anh l?i khoe nét h?n nhiên, nhí nh?nh r?t ?áng yêu.


  [IMG]


  Bùi Duy Lan H??ng thông minh ch?n ca khúc 'Out here on my own' h?p v?i ch?t gi?ng c?a mình. Di?n chi?c váy tr?ng mu?t nh? công chúa, cô bé th? hi?n tr?n v?n tinh th?n c?a bài hát. H? Hoài Anh cho bi?t, anh r?t b?t ng? vì Lan H??ng có gi?ng hát ??c bi?t và ch?t ngh? s? r?t rõ khi ??ng trên sân kh?u. Còn L?u H??ng Giang thì d? ?oán, ch? 3 n?m n?a, Lan H??ng s? tr? thành ngôi sao. (xem video)


  [IMG]


  Nguy?n Khánh Hà gây ?n t??ng v?i v? ngoài cá tính trong b? trang ph?c h?a ti?t bàn c?. Hát 'If I were a boy', cô bé ???c các hu?n luy?n viên khen ng?i ch?t gi?ng cao và b?n l?nh sân kh?u v?ng vàng. (xem video)


  [IMG]


  H? V?n Phong t? tin th? hi?n ca khúc có ca t? tr? trung, giai ?i?u sôi ??ng và ph?n rap ?n t??ng '??ng ?ánh m?t chính mình'. (xem video)


  [IMG]  Tr?n Ng?c Duy s? h?u ch?t gi?ng vang, sáng, rõ l?i ???c hu?n luy?n viên L?u H??ng Giang h?t l?i khen ng?i. Hát 'Gi?c m? tr?a', c?u bé khi?n giám kh?o Hi?n Th?c 'mu?n ng? m?t gi?c t?i tr?a' vì gi?ng hát c?a em r?t tình c?m, du d??ng. (xem video)  [IMG]


  Hu?nh H?u ??i m?c l?i quên l?i ngay trong ?o?n ??u ca khúc 'Forget you' nh?ng v?n ???c các hu?n luy?n viên ??ng d?y c? v? h?t mình. C?u bé khu?y ??ng sân kh?u b?ng nh?ng giai ?i?u t??i vui, khi?n Thanh Bùi r?t t? hào. (xem video)


  [IMG]


  Ph?m Nguy?n Linh Lan v?i 'You and I' có s? minh h?a c?a 3 ch? em ru?t trên sân kh?u khi?n khán gi? b?t ng?. Thanh Bùi cho r?ng cô bé ?ã hát b?ng c? trái tim, ch?t gi?ng r?t cao và ch?ng t? s? ti?n b? so v?i các vòng thi tr??c. (xem video)


  [IMG]


  ??c bi?t, Cao Ng?c Thùy Anh c?a ??i Hi?n Th?c còn tr? tài sáng tác và kh? n?ng ch?i ?àn trong vòng liveshow v?i ca khúc 'M? là tình yêu ng?t ngào'. H? Hoài Anh cho r?ng thí sinh này có tri?n v?ng tr? thành m?t nhà s?n xu?t âm nh?c. L?u H??ng Giang b? ?n t??ng b?i v? ngoài và gi?ng hát m?m m?i, n? tính c?a Thùy Anh. (xem video)


  [IMG]  Cao Khánh hóa thân thành 'chú b? ??i nhí' trong b? quân ph?c màu xanh. Bi?u di?n 'V?t chân tròn trên cát', c?u bé m? ??u cho ?êm thi m?t cách ý ngh?a, nh? l?i tri ân g?i ??n nh?ng ng??i th??ng binh trong ngày 27/7. Theo quy ??nh c?a cu?c thi, sau liveshow ??u tiên, s? không có thí sinh nào b? lo?i. (xem video)  [IMG]


  Ngoài ph?n trình di?n c?a các tài n?ng nhí, dàn giám kh?o c?ng có ti?t m?c 'Gi?c m? c?a tôi'. Live show 2 c?a 'Gi?ng hát Vi?t nhí' di?n ra vào 21h15 th? b?y, ngày 3/8 t?i Hãng phim Gi?i Phóng TP HCM và ???c t??ng thu?t tr?c ti?p trên kênh VTV3.

  H??ng Giang
  ?nh: Ph?m Th? Danh